Tr:Versiyon 2.8

来自WordPress中文文档
跳转至: 导航搜索

wordpress.org.cn

Kod adı xxxxxxxxxx olan WordPress 2.8 xx Mayıs 2009 tarihinde yayımlanacaktır. Daha fazla bilgi ve hata düzeltemeleri çin Development Blog ve Changelog for 2.8 sayfalarını inceleyiniz.

Version 2.8 için, veritabanı versiyonu (db_version wp_options tablosundaki) xxxx olarak değiştirildi ve Trac revizyon numarası xxxxx.

Yeni Özellikler

Kullanıcı Özellikleri

 • Yeni Tema kurulum işlemleri
 • Tema ve Eklenti editörleri için CodePress kod biçimlendirme, renklendirme eklenmesi
 • Tema ve Eklenti editörleri için fonksiyon bilgi arama bölümü ekleme
 • Varsayılan temayı özelleştirmek için "Custom Header" menü seçeneğini ekleme
 • Separate Comments into a separate postbox, from Discussion postbox, on the Edit Post screen
 • Düzenleme penceresinde Javascript olmadan etiketleri ulaşılabilir yapma
 • Bir yorumu istenmeyen olarak işaretlerken onay istemesin
 • Yazarların kendi yorumları için onaylama işlemi uygulamasın
 • Başlangıç sayfasındaki bileşenlerin dört sütuna kadar Screen Options (Ekran Seçenekleri) menüsünden ayarlanabilmesi
 • Başlangıç sayfasındaki Right Now (Şu Anda) bileşenindeki başlıkların bağlantı haline getirilmesi (2.7.1'de var)
 • Yönetim simgelerinin iyileştirilmesi (griden transparana gölgeler) shadows)
 • Mavi yönetim renk şemasının güncellenmesi
 • İçerik sağlayıcıların Press This özelliğini kullanmaları için iyileştirme, hata ayıklama işlemlerinin yapılması
 • Yönetim > Bağlantılar > Düzenle penceresine Rating (Oylama) sütunu eklenmesi
 • Kurulumda insanların yanlış e-posta girmelerini engelleyecek iyileştirmelerin yapılması
 • Bileşenler kullanıcı arayüzünün iyileştirilmesi
 • Bütün eklenti dosyalarını düzenlemeye izin verme (Ticket 6732)
 • Yönetim > Eklentiler > Yeni Ekle sayfasındaki eklenti arama özelliğinin iyileştirilmesi
 • Eklentiler için Per Page (Sayfa Başına) seçeneği
 • "Install a plugin in .zip format" (.zip formatındaki bir eklentiyi kur) bölümünün Yönetim > Eklentiler > Yeni Ekle altına taşınması
 • Zamanlanmış yazılar için kesin tarih yerine bağıl tarih göster
 • Yazı hızlı düzenleme ve çoklu düzenlemedeki etiket önermenin düzeltilmesi
 • Kalıcı bağlantı editör değişiklikleri ve sayfalar için düzeltme
 • Ctrl/Command + S tuşuna basılarak yazı/sayfaların otomatik kaydedilmesi
 • Dosya yüklemedeki Galeri sekmesinde seçimi değiştir düğmesi ekleme
 • Aynı sayfada birden fazla galeri ekleme desteği
 • Ekran Seçeneklerine yorumlar, yazılar, sayfalar, medyalar, kategoriler ve etiketler sayfaları için sayfada görünecek nesne sayısı için seçenek eklenmesi
 • LiveJournal yazılarını elle ithal etme (ayrıca WP_IMPORTING tanımlanmıştır)
 • Administration > Tools > Import > WordPress için kategori tanımlarını ithal etme
 • Bütün kullanıcılar için Araçlar Menüsünü göster. Böylelikle Turbo özelliğini kullanabilsinler.
 • Yönetim > Araçlar > Yükseltme menüsü ziyaret edildiğinde yeni sürüm kontrolü yap
 • Popüler link kategori listesi düzenlendi
 • Etiketler için açıklama alanı eklendi
 • WAI-ARIA landmark roles to added to WordPress Default theme
 • Zaman dilimi için Yönetim > Ayarlar > Genel menüsünde "Sizinle aynı zaman diliminde olan bir yer seçin" seçeneği eklendi.
 • Yönetim > Ayarlar > Çeşitli sayfasından My Hacks seçeneği kaldırıldı
 • Hide email addresses from low privilege users on Administration > Comments
 • Yükseltme işleminde, veritabanı yükseltme mesajı için daha iyi bir tanımlama sağlandı.
 • Üye Ekleme/Düzenleme yapılırken benzersiz mail adresleri mecbur hale geldi.
 • Make user_nicenames unique during registration
 • Add "Send this password to the new user by email" option to Administration > Users > Add New
 • Don't set user's Website url to http:// in Administration > Users > Add New
 • Kullanıcı Ekle ve Kullanıcı Düzenle sayfalarına şifre güçlülük ölçeği eklendi
 • Hide things that need to be available to screen readers via offscreen positioning
 • Use invisible class for hiding labels and legends
 • Use a semantic class name for text targeted to screen readers

Geliştirmeler, Temalar, Eklentiler

 • Veritabanı performansı güçlendirildi
 • Drop post_category column from wp_posts table, and link_category column from wp_links schemas
 • Fix delete statements to ensure data integrity when innodb and foreign keys are used
 • Enforce consistent ID types to allow for foreign keys to be defined between tables
 • Add Sticky to list of post states
 • Add a filter to the post states list
 • Introduction and widespread use of transient and related fiters
 • Add filters so AIM, Yahoo, and Jabber IM labels, in user profile, can be changed
 • Add hook "after_db_upgrade"
 • Kullanıcılar, Kategoriler, Bağlantı Kategorileri, Etiketler ve Yorumlar tablosunun sütunlarına kancalar(hooks) eklendi.
 • Tüm dış HTTP isteklerini engellemek için destek eklendi.
 • HTTP durum kodlarının güncellenmiş hali (Ticket 9297)
 • Yönetim paneli için Simplepie Eklentisi eklendi.
 • Switch to pomo lib. Support gettext contexts. Deprecate long form functions
 • TinyMCE editörü versiyonu güncellendi. Son sürüm: 3.2.3
 • Kesme işlemi için Jcrop 0.9.8 kullanıldı
 • pclzip, 2.8'e güncellendi.
 • PHPMailer, 2.0.4'e güncellendi
 • SWFUpload, 2.2.0.1'e güncellendi.
 • Script yüklemeleri için performans geliştirmesi yapıldı
 • Arşiv ve takvim sorguları geliştirildi
 • Cron spawning improvements
 • Zaman ayarları PHP 5 versiyonuna göre geliştirildi.
 • Add WP_Widget class and move native widgets into WP_Widget
 • Allow other taxonomies (e.g. post categories) to be used with wp_tag_cloud (Changeset 10554)
 • wp_tag_cloud() fonksiyonuna echo değeri eklendi
 • edit pages Sayfalarında kaç tane yazı gösterilmesinin ayarının yapılabildiği bir admin arayüzü eklendi.
 • wp_list_authors fonksiyonuna "style" ve "html" değerleri eklendi. (Ticket 4420)
 • Add "exclude_tree" argument to wp_list_categories and make exclude behave like exclude_tree when hierarchical is specified--this was actually a 2.7.1 change (Ticket 8614)
 • Yeni Tema Etiketleri, the_modified_author (Ticket 9154)
 • Enhanced support for custom taxonomies
 • Admin arayüzünde başlığın yeri blog isminden önce ve sonra getirilebilir şekilde basitleştirildi. (Ticket 9028)
 • Use https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ for the WordPress.org secret-key service
 • Various phpDoc güncellemeleri yapıldı.
 • XSS Saldırılarını önlemek için potansiyel Refactor filtreleri eklendi.
 • XMLRPC improvements
 • mysql2date kod fonksiyonları geliştirildi.
 • Make authentication more pluggable
 • Switch to using the ID when calling get_avatar internally to support caching plugins
 • Allow plugins to provide a canonical redirect_url even if WordPress does not provide its own
 • Drafts have post_date populated now, so look for a zeroed out post_date_gmt to determine non-scheduled nature
 • query_posts (obey post_type, drop orderby=category, use group by for meta key queries, remove meta_value from selected fields) hataları giderildi.
 • Allow a plugin to filter the classes applied in wp_list_pages()
 • Functions (get_adjacent_post_rel_link() and adjacent_post_rel_link()) to display relational links for adjacent posts in the head (Ticket 8703)
 • Default temada sabit (sticky) yazılara gri arkaplan eklendi
 • Proxy desteği
 • Let a plugin filter the expanded capabilities returned by map_meta_cap
 • Allow the update period to be filtered in RSS/RDF feeds
 • Store field types in wpdb object
 • Etiket açıklama fonksiyonları tag_description ve term_description eklendi
 • Add page class to get_body_class()
 • Deprecate get_catname()
 • Use comments_open() and pings_open() in WordPress Default and Classic themes
 • Add wp_trim_excerpt() filter
 • Consolidate plugin/theme/core upgrade/install functions
 • Add page-id-x class to body for pages
 • Return empty list in wp_list_bookmarks() if requested bookmark category does not exist
 • Allow menu reordering via plugin
 • Add hook for updating user profile
 • Add redirect argument to wp_loginout
 • get_the_author_meta() ve the_author_meta() fonksiyonları eklendi
 • Let plugins use screen layout columns
 • Add labels to titles and text inputs
 • Add hook for adding info to plugin update message
 • Don't do core version check from front page loads
 • Allow a plugin to vary the comment cookie lifetime (or even remove the cookies altogether)
 • Allow plugin to replace just the default help while preserving the contextual help
 • New escaping naming convention Ticket 9650
 • Deprecate wp_specialchars() in favor of esc_html(). Encode quotes for esc_html() as in esc_attr(), to improve plugin security
 • Deprecate sanitize_url() and clean_url() in favor of esc_url_raw() and esc_url()
 • Add number/offset arguments to get_pages() (same parameters can be used for wp_list_pages()
 • Make login more pluggable
 • Add a function to output a generic widget anywhere in a template
 • Allow plugins to override tz support enable/disable
 • Fix combining category and tag queries
 • IIS 7.0 URL Rewrite Module desteği eklendi
 • Recognize Expression Web 2 as IIS
 • Updated Trac

Gelişmiş Özellikler

JS script loader Improvements

 • jQuery 1.3.2
 • Improvements to the script loader: allows plugins to queue scripts for the front end head and footer, adds hooks for server side caching of compressed scripts, adds support for ENFORCE_GZIP constant (deflate is used by default since it's faster)
 • Load the minified versions of the scripts by default, define('SCRIPT_DEBUG', true); can be used to load the development versions
 • Remove events from categories chechboxes in quick edit to speed up page unload
 • Make simple form validation and ajax-add new categories compatible with jQuery 1.3.1
 • Load farbtastic.js has to be loaded in the head
 • Note: see Lester Chan's Loading Javascript in Footer blog and Andrew Ozz's Script Loader Updates blog

New Widgets API

WP_Widget is a class that abstracts away much of the complexity involved in writing a widget, especially multi-widgets.

 • Basically, you extend WP_Widget with your own class that provides a constructor and three methods -- widget(), form(), and update().
  • widget() - outputs the actual content of the widget.
  • update() - processes options to be saved.
  • form() - outputs the options form.
 • A widget is registered by passing the name of the widget class to register_widget().
 • All widgets written with WP_Widget are multiple instance capable.
 • Options
  • Options for old single-instance widgets ported to WP_Widget will be upgraded to the new multi-option storage format, which is simply a multi-dimensional array keyed by instance ID.
  • Options for widgets using the old multi-instance pattern should work as is.
  • If your widget has custom option storage needs, you can provide your own get_settings() and save_settings() methods.
 • The WP_Widget source can be viewed here (read the phpdoc for moreinfo on usage): http://core.trac.wordpress.org/browser/trunk/wp-includes/widgets.php
 • You can see examples of how to use it here: http://core.trac.wordpress.org/browser/trunk/wp-includes/default-widgets.php
 • If you author any widgets, try porting them to WP_Widget and give your feedback on what can be improved an Trac Ticket 8441.
 • Props to the MultiWidget class, on which WP_Widget is based: http://blog.firetree.net/2008/11/30/wordpress-multi-widget/
 • The above extracted from Ryan Boren's wp-hackers post.

Menu reordering via plugin

 • Example plugin demonstrates menus with Dashboard, Posts, and Comments in the first menu group. The remaining menus follow in their usual order.
 • When filtering the order array, any menus that are not mentioned in the array will be sorted after ones that are mentioned.
 • Unmentioned menus are sorted in their usual order, relative to other unmentioned menus.
 • Information extracted from Ryan Boren's comments on Trac Ticket 9652

Features That Didn't Make it into Version 2.8

These features didn't make it into Version 2.8 (or Version 2.7).

 • Some default shortcodes, maybe the most popular 10 from WordPress.com
 • oEmbed support, tied in with shortcodes
 • Better UI for post revisions, maybe an optional field to say what changed in a version
 • OAuth support
 • GeoData for posts, comments, attachments, etc.
 • Template tags to do everything the custom gallery on ma.tt does
 • Menu editor
 • Unbalanced tags across more and nextpage tags (Ticket 6297)
 • Sitemaps by default
 • Refresh of the importers (LiveJournal was refreshed)
 • Gallery post_type
 • Versioning of template edits
 • Documentation links for functions used in currently edited template
 • MPTT for hierarchies

includeonlydiv style=clear:both; background-color:#FAEBD7; border:1px solid #CCCCCC; color:#000000; padding:7px; margin:0.5em auto 0.5em auto; vertical-align:middle;This page is marked as incomplete. You can help Codex by expanding it./div/includeonlynoinclude

Description

This Template is used by Codex:Template Messages.

Usage

pre 检查到模板循环:模板:Message /pre

Result

检查到模板循环:模板:Message

/noinclude